SADRŽAJ

Portal starmagazin.rs svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju internet vesti, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja, video sadržaje. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal starmagazin.rs zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja portala starmagazin.rs kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo portala starmagazin.rs, bez obaveze prethodne najave.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

Portal starmagazin.rs može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane posetilaca ili korisnika portala (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu da uključe i informacije koje je moguće individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

Portal starmagazin.rs poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

Portal starmagazin.rs može da prikuplja lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika portala svet-scandal.rs, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

KOLAČIĆI (COOKIES)

Kolačić je mali fajl koji sajt postavlja na vaš računar, da bi se sačuvala specifična podešavanja sajta tokom vašeg pregleda stranica. U standardnoj postavci vaš računar prihvata kolačiće i ta opcija se može isključiti u vašem pretraživaču, ali time može da se utiče na način prikaza i funkcionisanja portala starmagazin.rs ili njegovih delova.
Pored standarnih, na vaš računar mogu biti postavljeni i kolačići trećih lica, pre svega oglašivača i spoljašnjih sistema za analitiku.
Bez obzira na prirodu i svrhu korišćenja, kolačići ne prikupljaju lične podatke korisnika usluga portala starmagazin.rs, čime je privatnost korisnika zagarantovana.

LINKOVI NA DRUGE INTERNET STRANICE I OGLAŠIVAČI

Portal starmagazin.rs sadrži podatke i informacije, kao i veze do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal starmagazin.rs nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal starmagazin.rs nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na portalu starmagazin.rs, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na portalu starmagazin.rs. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na portalu i izvan portala starmagazin.rs isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, te portal starmagazin.rs nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na portalu starmagazin.rs zaštićen je autorskim pravima. Sadržaj objavljen na portalu starmagazin.rs ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka autora sadržaja i portala starmagazin.rs, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta portalu starmagazin.rs ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na portalu starmagazin.rs povređuje vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, to jest vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, zatim lokaciju (URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

KONTAKT

Sa redakcijom portala starmagazin.rs može da se kontaktira isključivo preko stranice za kontakt. Na toj stranici potrebno je ostaviti svoje kontakt podatke i odgovarajuću poruku. Jedino na taj način poruka će sigurno doći do urednika portala. Drugi način komunikacije sa redakcijom portala moguć je isključivo u dogovoru sa urednicima portala.
Zabranjena je zloupotreba kontakt podataka za marketing i opštu službu radi kontaktiranja sa redakcijom portala. Na taj način ometa se normalan rad navedenih službi i rezultovaće isključivo upućivanjem na kontakt stranicu.

Svaki korisnik usluga portala starmagazin.rs dužan je da pročita Uslove korišćenja i da ih se pridržava; redakcija portala starmagazin.rs podrazumeva da su svi korisnici usluga portala upućeni u Uslove korišćenja i da će ih poštovati.