Poslednje ažurirano: 31. januar 2023. godine

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem vaših informacija prilikom korišćenja Usluge i obaveštava vas o vašim pravima na privatnost i kako vas zakon štiti.

Koristimo vaše lične podatke radi pružanja i poboljšanja Usluge. Korišćenjem Usluge, slažete se sa prikupljanjem i upotrebom informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Tumačenje i definicije Tumačenje Reči čija je početna slova velika imaju značenja definisana u sledećim uslovima. Sledeće definicije će imati isto značenje bez obzira na to da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije Za potrebe ove Politike privatnosti:

Nalog označava jedinstveni nalog koji je kreiran za vas kako biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge. Povezani entitet označava entitet koji kontroliše, kontroliše ga ili se nalazi pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde „kontrola“ označava posedovanje 50% ili više udela, kapitalnog interesa ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugih organa upravljanja.

Kompanija (koja se u ovom Sporazumu naziva „Kompanija“, „Mi“, „Nas“ ili „Naša“) odnosi se na Color Media International, Temerinska 102, Novi Sad, Srbija.

Kolačići su male datoteke koje veb sajt postavlja na vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj, sadržeći detalje vaše istorije pregledanja na tom veb sajtu među mnogim svojim svrhama.

Zemlja se odnosi na: Srbija

Uređaj označava bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, kao što je računar, mobilni telefon ili digitalna tabla.

Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovano ili identifikovano fizičko lice. Usluga se odnosi na Veb sajt.

Pružalac usluge označava svako fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na treća lica ili pojedince koje je Kompanija angažovala da olakšaju Uslugu, pruže Uslugu u ime Kompanije, obavljaju usluge koje se odnose na Uslugu ili pomognu Kompaniji u analizi kako se Usluga koristi.

Podaci o upotrebi se odnose na automatski prikupljene podatke, bilo da su generisani upotrebom Usluge ili samom infrastrukturom Usluge (na primer, trajanje posete stranici).

Veb sajt se odnosi na .rs, dostupan na https://starmagazin.rs

Vi označava osobu koja pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kojeg takva osoba pristupa ili koristi Uslugu, kako je primenjivo.

Prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka

Vrste prikupljenih podataka

LIČNI PODACI Prilikom korišćenja naše Usluge, možemo vas zamoliti da nam obezbedite određene lično prepoznatljive informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju vas. Lično prepoznatljive informacije mogu obuhvatiti, ali se ne ograničavaju na:

Podaci o upotrebi PODACI O UPOTREBI Podaci o upotrebi se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge.

Podaci o upotrebi mogu obuhvatiti informacije kao što su internet protokolna adresa uređaja (npr. IP adresa), vrsta pregledača, verzija pregledača, stranice naše Usluge koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i drugi dijagnostički podaci.

Kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na vrstu mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni identifikator vašeg mobilnog uređaja, IP adresu vašeg mobilnog uređaja, operativni sistem vašeg mobilnog uređaja, vrstu mobilnog internet pregledača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje vaš pregledač šalje svaki put kada posetite našu Uslugu ili pristupite Usluzi putem mobilnog uređaja.

TEHNOLOGIJE PRAĆENJA I KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnost naše Usluge i čuvali određene informacije. Korišćene tehnologije praćenja su prijemnici, oznake i skripte koje prikupljaju i prate informacije kako bi poboljšali i analizirali našu Uslugu. Korišćene tehnologije mogu uključivati:

Kolačiće ili pregledačke kolačiće. Kolačić je mala datoteka smeštena na vaš uređaj. Možete instruirati svoj pregledač da odbije sve kolačiće ili da vam pokaže kada je kolačić poslat. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove naše Usluge. Osoblje koje je zaduženo za podešavanje vašeg pregledača može koristiti kolačiće.

Veb prijemnici. Određeni delovi naše Usluge i naši e-mailovi mogu sadržavati male elektronske datoteke poznate kao veb prijemnici (takođe nazivani jasni gifovi, piksel oznake i pikseli) koji omogućavaju Kompaniji, na primer, da broji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili e-mail i za druge srodne statistike veb sajta (na primer, beleženje popularnosti određenog dela i provera celovitosti sistema i servera). Kolačići mogu biti „trajni“ ili „sesijski“ kolačići. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada odete sa interneta, dok se sesijski kolačići brišu čim zatvorite vaš veb pregledač.

Koristimo i trajne i sesijske kolačiće u svrhe navedene u nastavku:

Neophodni / essencijalni kolačići

Vrsta: Sesijski kolačići

Upravljanje: Mi

Svrha: Ovi kolačići su neophodni kako bismo vam omogućili pristup uslugama dostupnim putem Veb sajta i kako biste mogli koristiti neke njegove funkcije. Pomažu u autentifikaciji korisnika i sprečavaju prevarnu upotrebu korisničkih naloga. Bez ovih kolačića, usluge koje ste tražili ne mogu biti pružene i ove kolačiće koristimo samo da bismo vam obezbedili te usluge.

Kolačići za prihvatanje politike / obaveštenja o kolačićima

Vrsta: Trajni kolačići

Upravljanje: Mi

Svrha: Ovi kolačići identifikuju da li su korisnici prihvatili upotrebu kolačića na Veb sajtu.

Kolačići funkcionalnosti Vrsta: Trajni kolačići

Upravljanje: Mi

Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje činite kada koristite Veb sajt, kao što je pamćenje vaših podataka za prijavu ili jezičke preferencije. Svrha ovih kolačića je da vam pružimo ličnije iskustvo i da vas oslobodimo potrebe da svaki put kada koristite Veb sajt ponovo unosite svoje preferencije.

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i vašim mogućnostima u vezi sa kolačićima, molimo vas da posetite našu Politiku kolačića ili odeljak o kolačićima u našoj Politici privatnosti.

Upotreba vaših ličnih podataka Kompanija može koristiti lične podatke u sledeće svrhe:

Da obezbedi i održava našu Uslugu, uključujući praćenje upotrebe naše Usluge.

Za upravljanje vašim nalogom: za upravljanje vašom registracijom kao korisnika Usluge. Lični podaci koje pružate omogućiće vam pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su vam dostupne kao registrovanom korisniku.

Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađivanje i sprovođenje ugovora o kupovini za proizvode, predmete ili usluge koje ste kupili ili za bilo koji drugi ugovor sa nama putem Usluge.

Za kontaktiranje vas: da vas kontaktiramo putem e-maila, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su obaveštenja putem aplikacije koje se odnose na ažuriranja ili informativne komunikacije vezane za funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući bezbednosna ažuriranja, kada je to neophodno ili razumno za njihovu primenu.

Da vam pružimo vesti, posebne ponude i opšte informacije o drugim proizvodima, uslugama i događajima koje nudimo, a koji su slični onima koje ste već kupili ili se raspitali o njima, osim ako niste izabrali da ne primate takve informacije.

Za upravljanje vašim zahtevima: da se bavimo vašim zahtevima prema nama.

Za prenos poslovanja: možemo koristiti vaše informacije kako bismo procenili ili izvršili spajanje, otuđenje, restrukturiranje, reorganizaciju, likvidaciju ili drugu prodaju ili prenos nekih ili svih naših sredstava, bilo kao kontinuirano poslovanje ili kao deo stečaja, likvidacije ili sličnog postupka, u kojem lični podaci koje posedujemo o korisnicima naše Usluge spadaju među prenete resurse.

U druge svrhe: možemo koristiti vaše informacije u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikacija trendova u upotrebi, utvrđivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i procena i unapređenje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i vašeg iskustva. Mi možemo deliti vaše lične informacije u sledećim situacijama:

Sa pružaocima usluga: možemo deliti vaše lične informacije sa pružaocima usluga kako bismo pratili i analizirali upotrebu naše Usluge, da bismo vas kontaktirali.

Za poslovne transfere: možemo deliti ili preneti vaše lične informacije u vezi sa, ili tokom pregovora o, bilo kojem spajanju, prodaji sredstava Kompanije, finansiranju ili akviziciji celog ili dela našeg poslovanja drugoj kompaniji.

Sa povezanim entitetima: možemo deliti vaše informacije sa našim povezanim entitetima, pri čemu ćemo od tih entiteta zahtevati da poštuju ovu Politiku privatnosti. Povezani entiteti uključuju našu matičnu kompaniju i sve druge filijale, partneri za zajednička ulaganja ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.

Sa poslovnim partnerima: možemo deliti vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bismo vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.

Sa drugim korisnicima: kada delite lične informacije ili na drugi način komunicirate u javnim prostorima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu biti viđene od svih korisnika i mogu biti javno distribuirane van ovih prostora.

Uz vašu saglasnost: možemo otkriti vaše lične informacije u druge svrhe uz vašu saglasnost. Zadržavanje vaših ličnih podataka Kompanija će zadržati vaše lične podatke samo onoliko koliko je potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti.

Zadržavaćemo i koristiti vaše lične podatke u meri koja je potrebna da se uskladimo sa našim pravnim obavezama (na primer, ako smo dužni da zadržimo vaše podatke da bismo ispunili primenjive zakone), rešavali sporove i sproveli naše pravne sporazume i politike.

Kompanija će takođe zadržati podatke o upotrebi u svrhe internih analiza. Podaci o upotrebi obično se čuvaju kraći vremenski period, osim kada se ti podaci koriste radi jačanja bezbednosti ili poboljšanja funkcionalnosti naše Usluge, ili smo pravno obavezani da duže čuvamo ove podatke.

PRENOS VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Vaše informacije, uključujući lične podatke, se obrađuju u kancelarijama Kompanije i na drugim mestima gde se strane koje su uključene u obradu nalaze. To znači da se ove informacije mogu prenositi i održavati na računarima koji se nalaze izvan vaše države, provincije, zemlje ili druge državne jurisdikcije u kojima se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od onih u vašoj jurisdikciji.

Vaša saglasnost sa ovom Politikom privatnosti, praćena vašim podacima, predstavlja vašu saglasnost sa tim prenosom.

Kompanija će preduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da se vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti i neće se vršiti prenos vaših ličnih podataka organizaciji ili državi osim ako postoje adekvatne kontrole uvedene, uključujući bezbednost vaših podataka i drugih ličnih informacija.

BRISANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Imate pravo da izbrišete ili zatražite da vam pomognemo u brisanju ličnih podataka koje smo prikupili o vama.

Naša Usluga vam može omogućiti da izbrišete određene informacije o sebi unutar Usluge.

Uvek možete ažurirati, izmeniti ili obrisati svoje informacije tako što ćete se prijaviti na svoj nalog, ako ga imate, i posetiti sekciju postavki naloga koja vam omogućava upravljanje vašim ličnim informacijama. Takođe možete da nas kontaktirate kako biste zatražili pristup, ispravku ili brisanje bilo kojih ličnih informacija koje ste nam pružili.

Napomena, međutim, da možemo morati da zadržimo određene informacije kada imamo pravnu obavezu ili osnov za to.

OTKRIVANJE VAŠIH LIČNIH PODATAKA

POSLOVNE TRANSAKCIJE Ako se Kompanija bavi spajanjem, akvizicijom ili prodajom sredstava, vaši lični podaci mogu biti preneti. Obavestićemo vas pre nego što vaši lični podaci budu preneti i postanu predmet druge Politike privatnosti.

PRIMENA ZAKONA Pod određenim okolnostima, Kompanija može biti obavezna da otkrije vaše lične podatke ako je to zakonom potrebno ili na osnovu važećeg naloga suda, nalogom ili pravnog postupka.

Pravne zahteve će prethodno ispitati pravni tim Kompanije kako bi se osiguralo da su u skladu sa važećim zakonima.

BEZBEDNOST VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Bezbednost vaših ličnih podataka je važna za nas, ali imajte na umu da nijedan način prenosa preko interneta ili metoda elektronskog skladištenja nije potpuno siguran. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljive sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

LIKNOVI-POVEZNICE NA DRUGE VEB SAJTOVE

Naša Usluga može sadržavati veze ka drugim veb sajtovima koji nisu pod kontrolom ili vlasništvom Kompanije. Ako kliknete na link treće strane, bićete usmereni na veb sajt te treće strane. Preporučujemo vam da pregledate Politike privatnosti svakog veb sajta koji posetite.

Ne kontrolišemo i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse trećih strana ili veb sajtova.

VAŠA PRAVA NA PRIVATNOST

Kompanija se trudi da se pridržava svih važećih zakona o zaštiti podataka i štiti prava koja imate kao pojedinac u pogledu vaših ličnih podataka. Ako želite da pristupite, ispravite, ažurirate ili obrišete bilo koje lične podatke koje imamo o vama, ili želite da podnesete zahtev za ograničavanje obrade vaših ličnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate putem kontaktnih informacija navedenih ispod.

U određenim okolnostima, imate sledeća prava u vezi sa svojim ličnim podacima:

Pravo na pristup, ažuriranje ili brisanje informacija koje imamo o vama. Kad je to moguće, možete pristupiti, ažurirati ili zatražiti brisanje svojih ličnih podataka direktno u okviru postavki vašeg naloga. Ako niste u mogućnosti da izvršite ove radnje sami, kontaktirajte nas kako bismo vam pomogli.

Pravo na ispravku. Imate pravo da zatražite ispravku vaših ličnih podataka ako su informacije koje imamo netačne ili nepotpune.

Pravo na prigovor. Imate pravo da prigovorite obradi vaših ličnih podataka kada se obrada vrši na osnovu legitimnog interesa.

Pravo na brisanje podataka. Imate pravo da zatražite brisanje vaših ličnih podataka.

Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo da zatražite ograničavanje obrade vaših ličnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka. Imate pravo da zatražite prenos vaših ličnih podataka u drugu organizaciju ili drugoj organizaciji, prema vašem izboru.

Pravo na povlačenje saglasnosti. Imate pravo da povučete svoju saglasnost u vezi sa obradom vaših ličnih podataka u bilo kojem trenutku.

Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade zasnovane na saglasnosti pre povlačenja. Imate pravo da uložite žalbu u vezi sa obradom vaših ličnih podataka od strane nas putem nadzornog organa za zaštitu podataka vaše jurisdikcije.

Da biste ostvarili ova prava ili imate pitanja u vezi sa svojim ličnim podacima, molimo vas da nas kontaktirate putem informacija za kontakt navedenih ispod. Ako želite da izbrišete svoj nalog ili povučete saglasnost za obradu vaših ličnih podataka, imajte na umu da možda nećemo moći da obezbedimo određene usluge za koje je potrebno da imamo vaše lične podatke.

IZMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti može se povremeno ažurirati kako bi se odražavale promene u praksama ili zakonodavstvu, kao i našim poslovnim potrebama. Ažurirani datumi stupanja na snagu i revizije će biti objavljeni na ovoj stranici.

Obavestićemo vas o bilo kakvim značajnim promenama obaveštavanjem na e-mail adresu koju nam obezbedite, ili putem obaveštenja na našem Veb sajtu pre nego što promene postanu efektivne.

Preporučujemo vam da redovno pregledate ovu Politiku privatnosti kako biste bili informisani o tome kako Kompanija štiti vaše lične podatke.

Kontakt informacije

Ako imate pitanja ili primedbe u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate putem stranice https://starmagazin.rs/kontakt/